Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
 <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > System ochrony w Polsce > Struktura administracyjna
 


W dniu 16 maja 2011 roku Polska złożyła w Paryżu dokumenty ratyfikujące Konwencję UNESCO w spr. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003, stając się jej 135. Państwem-Stroną. Konwencja weszła w naszym kraju w życie 16 sierpnia 2011.


OBOWIĄZKI PAŃSTW-STRON KONWENCJI UNESCO Z 2003 R.

Konwencja nakłada na swoich sygnatariuszy określone obowiązki:
  1. Tworzenie jednego lub wielu spisów dziedzictwa niematerialnego,
  2. Angażowanie społeczności i NGO,
  3. Dokonywanie wpłat do Funduszu Konwencji,
  4. Składanie raportu okresowego co 6 lat,
  5. Stworzenie ram, które pozwolą dziedzictwu istnieć i rozwijać się. 
(Obowiązki sygnatariuszy znajdują się w artykułach 11-12. Artykuły 13-15 zawierają tylko rekomendacje). 

STRUKTURA SYSTEMU OCHRONY NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ministerstwo Kultury  Dziedzictwa Narodowego jest Resortem, który stał się odpowiedzialny za realizację Konwencji UNESCO z 2003 r. w Polsce. Zakres realizowanych przez Resort zadań obejmuje: 
  1. ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terytorium Państwa Polskiego;  
  2. przesyłanie (lub wycofywanie) zgłoszeń na Listy Konwencji i do Rejestru Najlepszych Praktyk; 
  3. tworzenie infrastruktury dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  4. budowanie kompetencji w zakresie ochrony; 
  5. zwiększanie świadomości w zakresie wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego.            
W MKiDN powołane zostało cyklicznie obradujące ciało doradcze - Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Pod koniec 2018 roku wprowadzono czteroletnią kadencyjność Rady i powołano nowy skład na lata 2019-2021:

 1. dr hab. Katarzyna Smyk, Przewodnicząca, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
 2. prof. Jan Adamowski, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 3. dr hab. Katarzyna Barańska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 4. prof. Piotr Dahlig, Kierownik Zakładu Etnomuzykologii, Instytut Muzykologii UW, Zakład Muzykologii, Instytut Sztuki PAN
 5. Joanna Cicha-Kuczyńska, Sekretarz, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, etnolog
 6. Waldemar Majcher, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 7. Grzegorz Ajdacki, Prezes Stowarzyszenia Dom Tańca
 8. Anna Szewczuk-Czech, Radiowe Centrum Kultury Ludowej
 9. Elżbieta Berendt, Kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu
 10. Danuta Wojciechowska, członek Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i  Sztuki Ludowej), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
 11. dr Hubert Czachowski, Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 12. Waldemar Czechowski, reżyser filmowy, Prezes Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce
 13. dr hab. Anna Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 14. Michał Malinowski, twórca Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
 15. prof. Anna Tyrpa, językoznawca, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
 16. dr hab.  Anna Nadolska-Styczyńska, etnolog, Kierownik Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej, UMK w Toruniu
 17. dr Agnieszka Przybyła-Dumin, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
 18. dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Instytut Socjologii UAM
 19. dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (Dział Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa)
 20. dr Katarzyna Waszczyńska - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 21. dr Magdalena Kwiecińska, Muzeum Tatrzańskie
  Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie na rzecz Ministra KiDN wniosków o wpis na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rekomendowanie rozwiązań systemowych, rekomendowanie propozycji elementów do wpisu na Listy Konwencji UNESCO, rekomendowanie priorytetów w ochronie dziedzictwa niematerialnego.

   

  2. Narodowy Instytut Dziedzictwa


  Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku zadanie realizacji zadań wynikających z ratyfikacji Konwencji UNESCO z 2003 roku zostało przekazane Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. W związku z tym Instytut powołał specjalistyczną komórkę - Zespół ds. Ochrony Tradycji Kultury, która oddelegowana została wyłącznie do realizacji postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. W 2014 r. komórka ta została włączona w szerszą strukturę Zespołu ds. Rozwoju i Wdrażania Strategii Zarządzania Dziedzictwem, zakres jej zadań pozostał jednak bez zmian.  

  ZESPÓŁ DS. DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

   1. opracowuje rozwiązania systemowe;
   2. prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą; 
   3. prowadzi działalność wydawniczą;
   4. prowadzi współpracę krajową i zagraniczną;
   5. prowadzi działalność dokumentacyjną;
   6. sprawuje organizacyjną obsługę Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  W skład Zespołu wchodzą:

  Katarzyna Sadowska-Mazur
  Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego
  Tel.: (22) 551-56-92 
  Fax: (22) 826-17-14

  Amudena Rutkowska               
  Tel.: (22) 551-56-93
  Fax: (22) 826-17-14 

  Kontakt ogólny:


  KOORDYNATORZY REGIONALNI
  NID DS. NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  W każdym z 16 Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołany został konsultant odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną i promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego w swoim województwie. Koordynatorzy Regionalni służą poradą i pomocą zwłaszcza w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


  Województwo dolnośląskie

  Koordynator: Krzysztof Czartoryski

  ul. Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław
  Tel.: (71) 322 16 40
  E-mail: kczartoryski@nid.pl


  Województwo kujawsko-pomorskie

  Koordynator: Leszek Kotlewski

  ul Rabiańska 21
  87-100 Toruń
  Tel.: (56) 663 55 88
  E-mail: lkotlewski@nid.pl


  Województwo lubelskie

  Koordynator: Anna Sikora Terlecka 

  ul. Krakowskie Przedmieście 10 
  20-002 Lublin
  Tel.: (81) 743 62 24


  Województwo lubuskie

  Koordynator: Krzysztof Słowiński 

  Stary Rynek 1
  65-067 Zielona Góra
  Tel.: (68) 329 14 91
  E-mail: 
  kslowinski@nid.pl


  Województwo łódzkie

  Koordynator: Agnieszka Lorenc-Karczewska

  ul. Piotrkowska 272 b
  90-361 Łódź
  Tel.: (42) 682 62 44


  Województwo małopolskie

  Koordynator: Olga Dyba

  ul. Św. Tomasza 8/7
  31-014 Kraków
  Tel.: (12) 429 10 11
  E-mail: odyba@nid.pl


  Województwo mazowieckie

  Koordynator: Bartłomiej Modrzewski

  Szeroki Dunaj 5
  00-255 Warszawa
  Tel.: (22) 635 98 74


  Województwo opolskie

  Koordynator: Joanna Banik

  ul. Krawiecka 13 (piętro I)
  45-023 Opole
  Tel.: (77) 423 01 74
  E-mail: jbanik@nid.pl


  Województwo podkarpackie

  Koordynator: Anna Fortuna-Marek

  ul. Hetmańska 15
  35-045 Rzeszów
  Tel.: (17) 853 67 76 
  E-mail: amarek@nid.pl


  Województwo podlaskie

  Koordynator: Iwona Górska

  Dojlidy Fabryczne 23
  15-565 Białystok
  Tel.: (85) 748 22 20


  Województwo pomorskie

  Koordynator: Tomasz Błyskosz

  ul. Św. Trójcy 5
  80-822 Gdańsk
  Tel.: (58) 301 77 12


  Województwo śląskie

  Koordynator: Agata Mucha

  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Tel.: (32) 207 24 00
  E-mail: amucha@nid.pl


  Województwo świętokrzyskie

  Koordynator: Nina Glińska

  Al. IX Wieków Kielc 16/13
  25-516 Kielce
  Tel.: (41) 343 02 72


  Województwo warmińsko-mazurskie

  Koordynator: Iwona Liżewska

  ul. 11-Listopada 4
  10-104 Olsztyn
  Tel.: (89) 521 26 89


  Województwo wielkopolskie

  Koordynator: Teresa Palacz

  ul. Mielżyńskiego 27/29
  61-725 Poznań
  Tel.: (61) 851 73 64


  Województwo zachodniopomorskie

  Koordynator: Beata Makowska

  Plac Orła Białego 1
  70-562 Szczecin
  Tel./Fax: (91) 433 61 67

      spacer