Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Działania w regionach > Województwo wielkopolskie
  • Projekt 'Snutki' | fot. Violka Kuś
  • Projekt 'Snutki' | fot. Violka Kuś
  • Projekt 'Snutki' | fot. Violka Kuś
  • Projekt 'Snutki' | fot. Violka Kuś
  • Pani Stanisława układająca kryzę do czepca, Golina | fot. A. Paprot
  • Pani Basia podczas warsztatów Nowy Folk Design 2009 | fot. Anna Weronika Brzezińska
  • Snująca się snutka | fot. K. Szczerbińska
  • Haftowanie snutki | fot. K. Przepiera
  • Wzorniki snutek | fot. K. Przepiera
 

Jarocin - badania PTL dotyczące hafciarstwa


W dniach 16-22 września 2013 roku Polskie Towarzystwo Ludoznawcze przeprowadziło w Jarocinie i okolicach badania terenowe na temat hafciarstwa tradycyjnego. Zapraszamy do przeczytania relacji z badań na blogu projektu: 

www.snutki2013.blogspot.com

2209jarocin-fot_v_kus_8.jpg Fot.K.Przepiera,Haftowanie_snutki,Golina.JPG
PaniBasia_podczas_warsztatowNowyFolkDesign2009,fot.A.W.Brzezinska.JPG Fot.K.Przepiera,Wzorniki_snutek,Golina.JPG


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest towarzystwem naukowym. Istnieje od 1895 roku. Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.

W 2012 roku PTL zostało akredytowane przez Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji UNESCO ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako organizacja pozarządowa mogąca sprawować w ramach UNESCO funkcje doradcze w sprawach związanych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Więcej informacji na temat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego znajduje się na stornie Towarzystwa http://www.ptl.info.pl/»spacer