Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Działania w regionach > Województwo lubelskie
  • Projekt 'Perebory' | fot. Anna Weronika Brzezińska
  • Projekt 'Perebory' | fot. Violka Kuś
  • Projekt 'Perebory' | fot. Aleksandra Paprot
  • Projekt 'Perebory' | fot. Violka Kuś
  • Projekt 'Perebory' | fot. Violka Kuś
  • Projekt 'Perebory' | fot. Violka Kuś
 

Biała Podlaska i Włodawa - badania PTL dotyczące tkactwa

W okresie 4-15 lipca 2013 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zrealizowało terenowy projekt badawczy poświęcony tkactwu tradycyjnemu. Badania prowadzone były na terenie powiatów: Biała Podlaska i Włodawa, a ich rezultat to zebrane 62 wywiady, ok. 300 ankiet oraz niezmiernie bogata dokumentacja fotograficzna. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem prac i ze zgromadzonym materiałem na blogu projektu: 

www.perebory2013.blogspot.com


Fot.AnnaWeronikaBrzezinska1.JPG 1fot.Aleksandra_Paprot.jpg
pereboryFot.Violka_Kuś4.jpg pereboryFot.Violka_Kuś2.jpg


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest towarzystwem naukowym. Istnieje od 1895 roku. Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.

W 2012 roku PTL zostało akredytowane przez Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji UNESCO ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako organizacja pozarządowa mogąca sprawować w ramach UNESCO funkcje doradcze w sprawach związanych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Więcej informacji na temat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego znajduje się na stornie Towarzystwa http://www.ptl.info.pl/»spacer