Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Źródła finansowania
  • Kolędowanie


 
Źródła finansowania
Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na działania związane z ochroną dziedzictwa niematerialnego. Na tej stronie prezentujemy najważniejsze z nich.
Oskar KolbergCelem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin
Oskara Kolberga poprzez działania o charakterze
badawczym, dokumentacyjnym, edukacyjnym,
artystycznym, naukowym i wydawniczym, a także
inspirowane szeroko rozumianą kulturą ludową i tradycyjną.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Programy 
dofinansowania działalności kulturalnej na 2013 r. Programy 
dzielą się na priorytety, w ramach których uzyskać można 
fundusze także na ochronę dziedzictwa niematerialnego. 
Zachęcamy szczególnie do zapoznania się z Programem "Edukacja" 
i "Dziedzictwo Kulturowe" - priorytet "Kultura ludowa". 


Celem Programu jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych
o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej w świecie. Wnioski składać można w ramach 3 modułów tematycznych.


Szkoła Mistrzów Tradycji
Celem programu jest upowszechnianie umiejętności
tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni
przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości
na bazie dobrze poznanej tradycji. 
Program skierowany jest
do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem
rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. 


Przewodnik po instytucjach przyznających dotacje 
na edukację nieformalną dzieci i młodzieży. 
Aktualizacja - kwiecień 2011. 
Zebrała i opracowała 
Monika Kaczmaryk (www.witrynawiejska.org.pl )


Na stronie znaleźć można aktualne informacje dotyczące 
działalności pożytku publicznego, w tym informacje 
przyznawanych dotacjach i konkursach.Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Wsparcie w ramach Funduszu udzielane będzie na działania 
organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie 
aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Jest to 
istotne w kontekście działań mających na celu zwiększenie 
społecznego udziału w ochronie dziedzictwa niematerialnego. 
spacer