Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Wytyczne, zalecenia, standardy ochrony
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Dyrektywy Operacyjne do Konwencji UNESCO 2003 (wersja z 2014 r.)
86.0 kB
Konwencja UNESCO 2003 r.
3,778.5 kB
Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Sprawozdanie z realizacji planu ochrony elementu wpisanego na Krajową listę NDK
21.2 kB
Krajowy rejestr dobrych praktyk - regulamin
231.4 kB
Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk - formularz wniosku
65.0 kB
Wskazówki dotyczące konsultacji społecznych
16.9 kB
Krajowa lista - załącznik nr 5
206.8 kB
Krajowa lista - PEŁNY PAKIET MATERIAŁÓW
367.6 kB
Krajowa lista - informacje ogólne
181.8 kB
Krajowa lista - regulamin do wniosku
68.5 kB
Krajowa lista - instrukcja przygotowania i składania wniosku
179.2 kB
Krajowa lista - formularz wniosku
156.2 kB
Krajowa lista - załącznik nr 1
123.9 kB
Krajowa lista - załącznik nr 2
126.5 kB
Krajowa lista - załącznik nr 3
134.7 kB
Krajowa lista - załącznik nr 4
103.4 kB


Wcześniejsze akty prawne związane z dziedzictwem niematerialnym
Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 r.
281.9 kB
Konwencja zmierzająca do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 17 listopada 1970 r.
913.2 kB
Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 16 listopada z 1972 r,
155.5 kB
Konwencja w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2 listopada 2001 r.
169.5 kB
Zalecenie w sprawie ochrony tradycyjnej kultury i folkloru z 15 listopada 1989 r. (ang.)
905.2 kB
Powszechna Deklaracja UNESCO w sprawie różnorodności kulturowej z 2 listopada 2001 r. (ang.)
905.2 kB
Deklaracja ze Stambułu z 17 września 2002 r. (ang.)
161.9 kB

spacer