Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Rola społeczności i NGO
 

Rola społeczności i NGO w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

W procesie ochrony żywego dziedzictwa niematerialnego, kluczowa rola przypada jegodepozytariuszom - grupom, wspólnotom i poszczególnym osobom, bez udziału których podtrzymywanie procesu transmisji międzypokoleniowej nie jest możliwe.

Grupy związane z dziedzictwem pełnią fundamentalną rolę w procesie identyfikacji i ochrony jego przejawów. Konieczne jest, aby wyraziły one swoją świadomą, nieprzymuszoną i dobrowolną zgodę na inwentaryzację ich dziedzictwa i objęcie go jakimikolwiek działaniami. Ochrona dziedzictwa niematerialnego opiera się przede wszystkim na woli wspólnot, grup i jednostek do zachowania i przekazania tego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Wszelkie działania proponowane przez instytucje i osoby z zewnątrz wspólnoty, muszą zostać skonsultowane i opracowane w porozumieniu, współpracy i za zgodą przedstawicieli zainteresowanych społeczności.

Niezwykle istotna rola w zakresie współpracy ze społecznościami kultywującymi różne elementy dziedzictwa niematerialnego przypada organizacjom pozarządowym. Posiadają one cenną wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające na wspólne podejmowanie działań inwentaryzacyjnych i ochronnych ze społecznościami depozytariuszy.


Organizacje pozarządowe działające w sferze dziedzictwa niematerialnego »spacer