Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
 <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
spacer
niematerialne.nid.pl > Ochrona dziedzictwa > Dobre praktyki
 • Koło Teatralne Chochliki kolęduje
 • Kolędowanie
 • Kolędowanie
 • Kolędowanie
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Orla
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Czyże
 • Ręczniki obrzędowe z gminy Czyże
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Narewka
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Narew
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Orla
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Hajnówka
 • Ręcznik obrzędowy z gminy Hajnówka
 
Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego


Programy, projekty i działania w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 r., to krajowe, lub regionalne lub ponadregionalne praktyki, mające na celu ochronę dziedzictwa, które najlepiej odzwierciedlają zasady i cele Konwencji. Rejestr dobrych praktyk UNESCO ma służyć jako platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla Państw-Stron Konwencji, wspólnot oraz wszystkich zainteresowanych ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poznanie efektywniejszych środków ochrony o udowodnionej skuteczności stosowanych w odniesieniu do różnych rodzajów niematerialnego dziedzictwa kulturowego i w różnych regionach geograficznych może pomóc zainteresowanym w opracowaniu własnych środków ochrony.

W rejestrze znajdują się następujące praktyki:

1. Sejmiki wiejskich zespołów teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych

2. Działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

3. Flis Wiślany - tradycja budowy łodzi  drewnianych oraz żeglugi  wiślanej

4. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej

5. Tradycyjne śpiewy majowe przy kapliczkach w Żabnicy na Pomorzu Zachodnim

Wnioski do Krajowego rejestru można składać od 2018 roku w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Regulamin i formularz wniosku dostępne są w części: Pliki do pobrania.

spacer