Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego

19 października o 17.00 odbędzie się Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku święto dziedzictwa niematerialnego otworzy VII Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na żywo w Internecie.

Podczas tegorocznej Gali uhonorowane zostaną zjawiska, które w latach 2019-2021 zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nowych wpisów jest aż 20 i są to:

2019
1. Kaszubska Gwiôzdka
2. Polonez - taniec polski
3. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opolskim
4. Kroszonkarstwo opolskie
5. Umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego

2020
6. Wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej
7. Krzyżoki w Borkach Małych
8. Babski comber na Śląsku Opolskim
9. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce
10. Pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim
11. Zwyczaj dunajowania w Łukowej i okolicach
12. Tradycyjne święcenie pokarmów w Dąbrowie Chotomowskiej,
13. Wysiewanie serc i krzyży na polach w okolicach Strzelec Opolskich
14. Wypiek byśków i nowych latek Kurpiów Puszczy Zielonej
15. Carillonowa muzyka w Gdańsku
16. Chodzenie z kozą na Kujawach
17. Hafciarstwo z nadwiślańskiego Urzecza

2021
18. Bziuki – wielkanocny zwyczaj dmuchania ogni w Koprzywnicy
19. Umiejętność wytwarzania czepców warmińskich
20. Tradycyjne szkutnictwo Pucka

Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajduje się 49 wpisów. Prowadzi ją Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.


Podczas Gali uhonorowane zostaną również wpisy na Krajowy rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

1. Działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
2. Flis Wiślany - tradycja budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej
3. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej
4. Tradycyjne śpiewy majowe przy kapliczkach w Żabnicy na Pomorzu Zachodnim
5. Spotkanie Czterech Świec

Rejestr ma charakter informacyjny. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Galę poprowadzą Małgorzata Broda (koordynator programowy Kongresu Kultury Regionów) oraz Krzysztof Trebunia-Tutka. Uroczystość uświetni występ folkowego zespołu żeńskiego SHA. Transmisja na żywo
z Gali będzie dostępna na stronach www.mcksokol.plwww.kultura-regionow.pl oraz na Facebooku: https://fb.me/e/49RK3tINI.

Co dwa lata Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu organizuje Galę wręczenia decyzji o wpisach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie NDK. Na tę uroczystość zapraszani są depozytariusze, którzy uczestniczyli w przeciągu dwóch lat w procesie tworzenia wniosków na obie listy. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki wspólnym rozmowom, spotkaniom podczas tej uroczystości dochodzi do wymiany doświadczeń związanych z procesem przekazu pokoleniowego, dokumentacją, problemami lub sukcesami w podtrzymywaniu zjawisk czy też umiejętności.

Kongres Kultury Regionów

Tegoroczna Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się podczas VII Kongresu Kultury Regionów, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Kongres organizowany jest od 2015, ma zasięg międzynarodowy i porusza tematy związane z dziedzictwem niematerialnym. Myśl przewodnia tegorocznej edycji brzmi „Woda jest kobietą” – podczas trzech paneli i dwudziestu warsztatów, uczestnicy podejmą refleksję nad kobiecym DNA, które łudząco przypomina żywioł. Organizator podkreśla, że dotykanie tematów związanych z kobiecością przez ludzi kultury, oznacza odpowiedzialność i zobowiązuje ich do powrotu do źródła, celem uniknięcia dyskredytujących stereotypów.