Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna
Zapraszamy na konferencję w Beskidzie Żywieckim.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich 11-13 września 2020, Żywiec/Jeleśnia

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej odbędą się w Beskidzie Żywieckim, na obszarze homogenicznym kulturowo, który na skutek wpływów wołoskich, pogranicznego położenia, współistnienia kultury rolniczej i pasterskiej oraz uwarunkowań geograficznych wytworzył i przechował barwną żywą do dziś tradycję muzyczną.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka Konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

Podczas Konferencji odbędą się prezentacje muzyczne i koncerty na unikatowych instrumentach ludowych oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w najstarszej drewnianej karczmie w Polsce.

Przewidywany charakter uczestnictwa: 20-30 minutowy referat Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 05 czerwca 2020

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram, prosimy nadsyłać na adresy: Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.ficek@gmail.com

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

ORGANIZATOR

Fundacja 9sił

WSPÓŁORGANIZATORZY

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Miejskie w 
Żywcu – Stary Zamek
Muzeum Tatrza
ńskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

page1image11026176 page1image11014848

PARTNERZY

Powiat Żywiecki
Miasto 
Żywiec
Gmina Jele
śnia
Regionalny O
środek Kultury w Bielsku-Białej
Miejskie Centrum Kultury w 
Żywcu
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Pod
żorskiego w Wiśle Beskidzkie Centrum Muzyczne

Fundacja Muzyka Zakorzeniona
Polskie Radio Katowice
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-
Żywieckiej

PATRONAT HONOROWY

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog

KOMITET ORGANIZACYJNY

Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Konferencji, kurator www.instrumenty.edu.pl Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa UWr
Przemys
ław Ficek, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, folklorysta, Wiceprezes Fundacji 9sił

MIEJSCA KONFERENCJI

11 września – Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek, Dział Etnografii 12-13 września – Stara Plebania w Jeleśni
12 wrze
śnia – Koncert i Potańcówka w Starej Karczmie w Jeleśni

INFOGRAFIKA: Waldemar Kielichowski
ZDJĘCIE: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, fot. Piotr Baczewski

Więcej informacji

Agata Mierzejewska-Ficek
e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com, tel.: 513 338 058 www.instrumenty.edu.pl www.konferencja.instrumenty.edu.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury