Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Kolejny wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony NDK
Działalność Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ została w sierpniu 2019 wpisana do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rejestr działa od 2018 roku i stanowi bazę długofalowych działań instytucji, organizacji i grup nieformalnych na rzecz ochrony żywego dziedzictwa.

Główne działania MCK SOKÓŁ obejmują:
- dokumentację, archiwizację i badania terenowe
- organizację festiwali, przeglądów i konkursów
- edukację - warsztaty, szkolenia, kursy, konsultacje, seminaria, studia
- popularyzację i promocję - portale dedykowane poszczególnym programom oraz konferencje, kongresy, seminaria, wystawy i inne imprezy dedykowane kulturze tradycyjnej.