Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionie - warsztaty w Opolu
Zapraszamy na pierwsze regionalne warsztaty poświecone ochronie NDK!.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze regionalne warsztaty informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej poświęcone zagadnieniom ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku.

 

Do udziału w spotkaniu w szczególności zachęcamy osoby zainteresowane tematyką dziedzictwa kulturowego i zaangażowane w ochronę regionalnych tradycji – zarówno osoby prywatne, jak też przedstawicieli organizacji pozarządowych, publicznych instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na polu niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Warsztaty dotyczyć będą istoty niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony zgodnie z metodyką i metodologią opracowaną na forum UNESCO na potrzeby Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r..Praktycy działający w tej sferze podzielą się swoim doświadczeniem i udzielą cennych wskazówek. Uczestnicy warsztatów uzyskają nowe kompetencje w zakresie identyfikacji i inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego.

 

W pierwszej części spotkania zapraszamy do udziału w sesji poświęconej teorii i praktyce w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa. W części drugiej  zaplanowana została sesja warsztatowa.

 

Warsztaty odbędą się w dniu 28 września 2019 r.  w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W trakcie warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Do udziału w nich zapraszamy przede wszystkim mieszkańców województwa opolskiego.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres joanna_banik@wp.pl do 6 września 2019 r. W razie pytań prosimy o kontakt:

NID, Zespół ds. dziedzictwa niematerialnego, Amudena Rutkowska, tel.  22 551 56 93

lub

Muzeum Wsi Opolskiej, Bogdan Jasiński, tel. 606355549.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o udział maksymalnie 2 przedstawicieli danej Organizacji/Instytucji.