Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe Bałkanów Zachodnich
Szczytowi Bakanów Zachodnich w dniach 3-5 lipca w Poznaniu towarzyszyły dwie wystawy poświęcone niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu tego regionu.

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował dwie wystawy prezentujące niematerialne dziedzictwo krajów z regionu Bałkanów Zachodnich przygotowujących się do wejścia do Unii Europejskiej. Powstały one na podstawie materiałów nadesłanych przez ośrodki realizujące założenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Albanii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Macedonii. Zawierały informacje na temat zjawisk kulturowych znajdujących się w krajowych rejestrach tych krajów oraz tych, które pojawiły się na Liście reprezentatywnej UNESCO.

Były to m.in. Slava - serbskie święto patrona rodziny, czarnogórskie horo, wyrób tradycyjnych haftów i koronkek w Bośni i Hecegowinie, czy Dzień św. Jerzego w Macedonii. Zaprezentowano również elementy polskiego dziedzictwa wpisane na prowadzoną przez Instytut Krajową listę: m.in. szopkarstwo krakowskie, ludwisarstwo z Taciszowa, tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, czy związane z goszczącym miastem tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich.

Jedną z wystaw zaprezentowano dla gości Szczytu na terenie Targów Poznańskich, drugą natomiast mogli oglądać wszyscy mieszkańcy Poznania na rynku tego miasta do 10 lipca.