Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
 <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <
Strona główna > Aktualności > Aktualności


 
Rada ds. Niematerialnego dziedzictwa kulturowego w nowym składzie
13 marca 2019 wręczono nominacje członkom nowej Rady ds. NDK.

13 marca 2019 wręczono nominacje członkom nowej Rady ds. Niematerialnego dziedzictwa kulturowego działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z zadań Rady jest opiniowanie ministrowi wniosków na Krajową listę NDK i do Krajowego rejestru dobrych praktyk oraz wpisów na Listy UNESCO - Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony oraz do Rejestru dobrych praktyk. Krajowa  lista, funkcjonująca w Polsce od 2014 roku, liczy obecnie 32 elementy, a do krajowego rejestru, wpisano w 2018 roku pierwszą praktykę.

Skład Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (2019-2021):

 1. dr hab. Katarzyna Smyk, Przewodnicząca, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
 2. prof. Jan Adamowski, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 3. dr hab. Katarzyna Barańska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 4. prof. Piotr Dahlig, Kierownik Zakładu Etnomuzykologii, Instytut Muzykologii UW, Zakład Muzykologii, Instytut Sztuki PAN
 5. Joanna Cicha-Kuczyńska, Sekretarz, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, etnolog
 6. Waldemar Majcher, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 7. Grzegorz Ajdacki, Prezes Stowarzyszenia Dom Tańca
 8. Anna Szewczuk-Czech, Radiowe Centrum Kultury Ludowej
 9. Elżbieta Berendt, Kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu
 10. Danuta Wojciechowska, członek Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i  Sztuki Ludowej), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
 11. dr Hubert Czachowski, Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 12. Waldemar Czechowski, reżyser filmowy, Prezes Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce
 13. dr hab. Anna Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 14. Michał Malinowski, twórca Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści
 15. prof. Anna Tyrpa, językoznawca, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
 16. dr hab.  Anna Nadolska-Styczyńska, etnolog, Kierownik Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej, UMK w Toruniu
 17. dr Agnieszka Przybyła-Dumin, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
 18. dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Instytut Socjologii UAM
 19. dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (Dział Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa)
 20. dr Katarzyna Waszczyńska - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 21. dr Magdalena Kwiecińska, Muzeum Tatrzańskie
Rada ds. NDK

 foto. MKiDN