Narodowy Instytut Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa
Wolontariat
Park Mużakowski
Geoportal
Dom

<h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>Nagroda im. Oskara Kolberga</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2965'>
<div align="left">Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tegorocznych laureatów. 
  <br />
 </div>
 </a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?ID=2867'>W dniach 23-26.06.2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa - 50. edycja Festiwalu.</a></p> <h2><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Niematerialne dziedzictwo kulturowe </a></h2><p><a href='http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Czytelnia/'>Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej ochronie dziedzictwa niematerialnego!</a></p>
> <


 
Pisankowe ETNOdzieła
Zdobienie pisanek pod okiem mistrzyni w Skansenie w Kolbuszowej.
 
21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Język to nośnik dziedzictwa niematerialnego; 21. lutego obchodzimy Dzień mowy ojczystej.
 
Grosz do grosza...
O przedsiębiorczości naszych przodków w Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
 
Spotkanie grupy roboczej UNESCO
NID uczestniczył w pracach Otwartej międzyrządowej grupy roboczej na temat skali lub zakresu elementu zorganizowanej w ramach Konwencji UNESCO 2003 r.
 
Podsumowanie Konferencji w Lublinie
W dniach 25 -26 października w Lublinie odbyła się konferencja naukowa i warsztaty na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego.